Rapports

Letra de cambio girada en Lisboa por Jerónimo Duarte a Gonzalo Pérez Martínez y herederos de Diego Martínez en Medina del Campo, a pagar en feria de octubre a Brás da Costa, a Luis de Sola o a Diogo Rodrigues da Guarda 1.000 cruzados por el valor recibido de Brás da Costa que se asentarán por cuenta del librador de esta letra

Il n'y a pas de rapports pertinents pour cet élément