Rapporti

Letra de cambio girada en Lisboa por Jerónimo Duarte a Gonzalo Pérez Martínez y herederos de Diego Martínez en Medina del Campo, a pagar en feria de octubre a Brás da Costa, a Luis de Sola o a Diogo Rodrigues da Guarda 1.000 cruzados por el valor recibido de Brás da Costa que se asentarán por cuenta del librador de esta letra

Non ci sono report di rilievo per quest'oggetto