Reports

Letra de cambio girada en Lisboa por Manoel Gomes a Simón Ruiz en Madrid o Medina del Campo, a pagar en Madrid a seis días vista a Annibale Cambi 180 cruzados por el valor recibido de Sebastián Lercaro

There are no relevant reports for this item