Reports

Letra de cambio girada en Lisboa por Jerónimo Duarte a Gonzalo Pérez Martínez y herederos de Diego Martínez en Medina del Campo, a pagar en feria de octubre a Brás da Costa, a Luis de Sola o a Diogo Rodrigues da Guarda 1.000 cruzados por el valor recibido de Brás da Costa que se asentarán por cuenta del librador de esta letra

There are no relevant reports for this item